Ажилгүй иргэн Ажил олгогч
Хандалт
Өнөөдөр сайтад
Онлайнд: 3
Хуудас сөхсөн: 121
Зочид: 57
Нийт хандалт
Хуудас сөхсөн: 3929942
Нийт зочилсон: 896267
Таныг "Хөдөлмөрийн тухай" хуулийн шинэчлэлтэй холбоотой санал асуулгад оролцохыг урьж байна.
Даваажаргал 2011/04/28

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтын хүрээнд Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам “Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулан, шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж байгаа билээ.

1999 онд батлагдан хүчин төгөлдөр мөрдөж буй “Хөдөлмөрийн тухай” хуулиар хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч ажилтан, ажил олгогчийн нийтлэг эрх, үүрэг, хөдөлмөрийн болон  хамтын гэрээ, хэлэлцээр, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан ба хамтын маргаан, цалин хөлс, ажил амралтын горим, хүүхэд, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр, гадаадын иргэний болон гадаадын аж ахуйн нэгж байгууллагад ажиллаж байгаа иргэний хөдөлмөр, хөдөлмөрийн дотоод журам,  хөдөлмөрийн нөхцөл, удирдлага, хяналт болон хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхойлж, талуудын  хоорондын тэгш байдлыг хангах харилцааг зохицуулж байна.

Энэхүү хуулийн шинэчлэлд Таны санал үнэтэй хувь нэмэр оруулах болно.

Энд дарж Та дэлгэрэнгүй саналаа өгнө үү.

Мэдээ мэдээлэл
Гарчиг Огноо Унших
Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрийн 2014.03.27-ны өдөр ирэх ажил олгогчийн жагсаалт 2014/03/26 дэлгэрэнгүй
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХУВИЙН БИРЖИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ХАРИУ 2014/03/17 дэлгэрэнгүй
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ 2014/01/30 дэлгэрэнгүй
"Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан" хөтөлбөрт хамрагдаж буй ажил олгогч байгууллагуудын ажлын байрны захиалгын мэдээлэл /2014.01.28/ 2014/01/28 дэлгэрэнгүй
"Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан" хөтөлбөрт хамрагдаж буй ажил олгогч байгууллагуудын ажлын байрны захиалгын мэдээлэл /2014.01.27/ 2014/01/27 дэлгэрэнгүй
"Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан" хөтөлбөрт хамрагдаж буй ажил олгогч байгууллагуудын ажлын байрны захиалгын мэдээлэл /2014.01.24/ 2014/01/24 дэлгэрэнгүй
"Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан" хөтөлбөрт хамрагдаж буй ажил олгогч байгууллагуудын ажлын байрны захиалгын мэдээлэл /2014.01.23/ 2014/01/23 дэлгэрэнгүй
"Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан" хөтөлбөрт хамрагдаж буй ажил олгогч байгууллагуудын ажлын байрны захиалгын мэдээлэл /2014.01.22/ 2014/01/22 дэлгэрэнгүй
"Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан" хөтөлбөрт хамрагдаж буй ажил олгогч байгууллагуудын ажлын байрны захиалгын мэдээлэл /2014.01.21/ 2014/01/21 дэлгэрэнгүй
"Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх" хөтөлбөрийн I ээлжинд дараах мэргэжлүүдээр нэмэлт элсэлт авахаар боллоо 2014/01/21 дэлгэрэнгүй
Хамгийн сүүлд нэмэгдсэн
Хамгийн их ажлын байр зарласан
Хамгийн их эрэлттэй ажлын байр
Хамгийн их эрэлттэй мэргэжил
хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцааны талаар онлайн Хуулийн зөвлөгөө өгч байна